Biopsia prostaty

Čo je biopsia prostaty?

Prostatická žľaza sa vyskytuje len u mužov. Sedí pod močovým mechúrom a obopína močovú trubicu (trubicu, ktorá vynáša moč von z tela). Prostata pomáha vytvárať semeno.

Biopsia je procedúra pri ktorej sa odoberie malá vzorka tkaniva z tela na preskúmanie pod mikroskopom.

Pri biopsii prostatickej žľazy sa z nej odoberie tkanivo prostredníctvom speciálnej ihly alebo počas zákroku. Tkanivo je preskúmané či neobsahuje rakovinové alebo iné abnormálne bunky z prostaty.

Biopsia prostaty môže byť vykonaná niekoľkými rôznymi spôsobmi:

 • Transrektálna metóda. Tá je vykonaná cez konečník a je najčastejšie prevádzaná.
 • Perineálna metóda. Tá je vykonávaná cez kožu medzi mieškom a konečníkom.
 • Transuretrálnou metódou. To je vyoknávané cez uretru použitím cystoskopu (flexibilnou trubicou a zobrazovacím zariadením).

 

Ultrazvuk môže byť použitý na prezretie prostatickej žľazy a navádzanie bioptickej ihly.

Prečo možem potrebovať biopsiu prostaty?

Biopsia prostaty je robená po iných testoch ktoré ukážu že môže byť problém s prostatickou žľazou. Môže byť použitá na diagnostikovanie rakoviny prostaty a na odhadnutie príčiny zväčšenej prostaty.

Môžu byť iné príčiny prečo vám váš lekár odporučí biopsiu prostaty.

Aké sú riziká biopsie prostaty?

Niektoré možné komplikácie biopsie prostaty môžu zahŕňať:

 • Modrina a nepríjemný pocit na mieste kde bola biopsia vykonaná
 • Krvácanie
 • Infekcia
 • Problémové močenie

 

Môžete byť vystavený ďaľšiemu riziku v závislosti od vášho zdravotného stavu. Uistite sa že to prekonzultujete s vaším lekárom pred zahájením zákroku.

Ako sa pripravím na biopsiu prostaty?

Očakávajte nasledovné veci pred vykonaním biopsie prostaty:

 • Váš lekár vám vysvetlí postup procedúry a vy sa môžete pýtať otázky.
 • Budete požiadaný podpísať súhlas na výkon biopsie. Prečítajte si ho poriadne a opýtajte sa na akékoľvek veci ktoré vám nie sú jasné.
 • Povedzte lekárovi ak ste citlivý alebo máte alergiu na akékoľvek lieky, latex, pásku a anestéziu.
 • Uistite sa že váš lekár má kompletný zoznam všetkých liekov (voľnopredajných a na lekársky predpis) a všetkých bylín, vitamínov a výživových doplnkov ktoré užívate.
 • Informujte svojho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ak máte v anamnéze poruchy krvácania alebo užívate antikoagulačné lieky (na riedenie krvi), aspirín alebo iné lieky, ktoré ovplyvňujú zrážanlivosť krvi. Možno budete musieť prestať tieto lieky užívať pred zákrokom.
 • Zvyčajne nie je potrebná žiadna príprava ako je vyhladovanie alebo pokojový režim pred zákrokom. Ak sa bude vykonávať transuretrálna metóda môže byť použitá celková anestézia. Ak máte mať celkovú anestéziu bude vám povedané že nemáte nič jesť ani piť pred zákrokom, zvyčajne od polnoci. Váš lekár vám dá špecifické inštrukcie.
 • Ak doktor zvolí transrektálnu metódu, možno budete musieť použit klystír noc alebo ráno pred biopsiou.
 • Môžete dostať sedatíva na ukľudnenie pred zákrokom. Pretože sedatívum vám môže spôsobiť ospalosť, budete si musieť zaobstarať odvoz domov. Ak váš lekár zvolí túto metódu, s najvačšou pravdepodobnosťou sedatívum dostanete.
 • Možno začnete užívať antibiotiká deň pred zákrokom a pokračovať užívať ich aj niekoľko dní po zákroku. Je to na prevenciu vzniku infekcie.
 • Dodržte akékoľvek iné inštrukcie ktoré vám dá lekár na pripravenie.

 

Čo sa deje počas biopsie prostaty?

Biopsia prostaty sa zvyčajne vykonáva ambulantne. Postupy sa môžu líšiť v závislosti na vašom zdravotnom stave a postupe vášho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Zvyčajne sa biopsia prostaty vykonáva nasledujúcim procesom:

Transrektálna metóda

 • Vyzlečiete sa a oblečiete si nemocničnú košeľu.
 • Budete uložený do polohy na bok na ľavú stranu s pokrčenými kolenami.
 • Tento typ biopsie môže byť vykonaný s lokálnym anestetikom aby sa znecitlivelo tkanivo cez ktoré prejde ihla.
 • Zvyčajne bude použitý transrektálny ultrazvuk aby sa zistilo miesto vpichnnutia bioptickej ihly.
 • Lekár použije nástroj s pružinou aby rýchlo vpichol ihlu cez stenu konečníka do prostatickej žľazy. Môžete pocítiť nepohodlie alebo tlak keď bude ihla vstupovať do prostaty.
 • Ihla bude vpichovaná niekoľkokrát aby sa odobrala vzorka z viacerých miest na žľaze.
 • Vzorky z tkaniva prostaty budú poslané na prehliadku do laboratória.

 

Perineálna metóda

 • Vyzlečiete sa a oblečiete si nemocničnú košeľu.
 • Budete uložený do polohy na bok na ľavú stranu s pokrčenými kolenami, alebo do polohy v ľahu na chrbte s pokrčenými kolenami a roztiahnutými nohami od seba.
 • Koža medzi konečníkom a mieškom bude očistená antiseptickým roztokom.
 • Pocítite pichnutie ihly pri vpichnutí lokálneho anestetika. To môže spôsobiť krátky ostrý pocit.
 • Keď miesto znecitlivie, lekár môže spraviť malý rez na koži.
 • Doktor si nasadí rukavice, a s nalubrikovaným prstom vojde do vášho konečníka aby nahmatal prostatickú žľazu.
 • Bioptická ihla bude vsunutá do rezu a do prostaty niekoľkokrát aby sa odobrali vzorky z rôznych miest na žľaze.
 • Bioptická ihla sa vytiahne a na vpichované miesto sa silno zatlačí aby sa zastavilo krvácanie. Stehy väčšinou nie sú potrebné.
 • Vzorky z tkaniva prostaty budú poslané na prehliadku do laboratória.

 

Transuretrálna metóda

 • Vyzlečiete sa a oblečiete si nemocničnú košeľu.
 • Budete usmernený do polohy v ľahu na chrbte s pokrčenými kolenami a roztiahnutými nohami od seba.
 • Zákrok môže byť vykonaný pod lokálnou alebou celkovou anestéziou. (Lokálna anestézia znamená že sa použijú lieky na znecitlivenie, celková anestézia znamená že sa použijú lieky ktoré vás uvedú do hlbokého spánku počas zákroku.)
 • Lekár vsunie cystoskop (ohybná tuba so zobrazovacím zariadením) do otvoru na konci vášho penisu, cez močovú trubicu až ku prostatickej žľaze.
 • Následne bude vkladať drobné nástroje cez cytoskop na odobratie vzoriek z prostaty.
 • Cytoskop bude vybraný.
 • Vzorky z tkaniva prostaty bude poslaná na prehliadku do laboratória.

 

Čo sa deje po biopsii prostaty?

Vaše zotavenie bude závisieť od typu anestézie ktorá bola použitá. Ak ste boli uvedený do celkovej anestézie, budete odvedený do pooperačnej miestnosti na pozorovanie. Akonáhle bude váš krvný tlak, pulz a dýchanie stabilné a budete bdelý, budete presunutý na nemocničnú izbu alebo prepustený domov.

Ak bolo použité lokálne anestetikum, môžete sa vrátiť do svojich bežných aktivít a stravovania ak vám nebude odporučené niečo iné. Môžete pociťovať nutkanie na močenie alebo stolicu po biopsii. Tento pocit by mal zmiznúť po pár hodinách.

Môže sa objaviť krv v moči alebo stolici pár dní po biopsii. To je bežné. Krv, červená aj červenohnedá môže byť tiež prítomná vo vašom ejakuláte pár týždňov po biopsii. To je tiež normálne.

Miesto výkonu zákroku môže byť citlivé a pobolievať niekoľko dní po biopsii. Užite lieky proti bolesti podľa odporúčania vašim lekárom. Aspirín alebo určité iné lieky proti bolesti môžu zvýšiť šancu krvácania, takže sa uistite že užijete len odporúčané lieky.

Zavolajte vášmu lekárovi ak máte jedno z nasledovných:

 • Zvýšenie množstva krvi v moči alebo stolici
 • Bolesť brucha alebo panvy
 • Problém s močením
 • Zmeny vo vzhľade vášho moču alebo zápachu, alebo pocit pálenia pri močení (to môže byť signálom infekcie)
 • Horúčka a/alebo zimnica
 • Váš doktor vám môže dať iné inštrukcie v závislosti od vašej situácie.